วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แพรกศรีราชา – 180501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แพรกศรีราชา

ภาษาไทย : ต. แพรกศรีราชา  อ. สรรคบุรี จ. ชัยนาท

English : Phraek Si Racha ,Sankhaburi, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180501

รหัส อำเภอ : 1805

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.062

ลองติจูด : 100.107

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.062,100.107,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/