วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แพง – 440305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แพง

ภาษาไทย : ต. แพง  อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Phaeng ,Kosum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440305

รหัส อำเภอ : 4403

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.260

ลองติจูด : 102.967

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.260,102.967,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/