วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แพงใหญ่ – 343103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แพงใหญ่

ภาษาไทย : ต. แพงใหญ่  อ. เหล่าเสือโก้ก จ. อุบลราชธานี

English : Phaeng Yai ,Lao Suea Kok, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 343103

รหัส อำเภอ : 3431

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.395

ลองติจูด : 104.881

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.395,104.881,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/