วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แปลงยาว – 240901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แปลงยาว

ภาษาไทย : ต. แปลงยาว  อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา

English : Plaeng Yao ,Pleang Yao, Chachoengsao

รหัส ตำบล : 240901

รหัส อำเภอ : 2409

รหัส จังหวัด  : 24

ละติจูด : 13.599

ลองติจูด : 101.293

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.599,101.293,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/