วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แนงมุด – 320606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แนงมุด

ภาษาไทย : ต. แนงมุด  อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์

English : Naeng Mut ,Kap Choeng, Surin

รหัส ตำบล : 320606

รหัส อำเภอ : 3206

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.397

ลองติจูด : 103.459

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.397,103.459,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/