วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แตล – 320905

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แตล

ภาษาไทย : ต. แตล  อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์

English : Tlae ,Sikhoraphum, Surin

รหัส ตำบล : 320905

รหัส อำเภอ : 3209

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.029

ลองติจูด : 103.710

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.029,103.710,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/