วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แดงใหญ่ – 311903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แดงใหญ่

ภาษาไทย : ต. แดงใหญ่  อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์

English : Daeng Yai ,Ban Mai Chaiyaphot, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311903

รหัส อำเภอ : 3119

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.605

ลองติจูด : 102.857

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.605,102.857,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/