วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แซร์ออ – 270508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แซร์ออ

ภาษาไทย : ต. แซร์ออ  อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว

English : Sae-O ,Watthana Nakhon, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270508

รหัส อำเภอ : 2705

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.974

ลองติจูด : 102.518

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.974,102.518,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/