วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แชแล – 410404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แชแล

ภาษาไทย : ต. แชแล  อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี

English : Chae Lae ,Kumphawapi, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410404

รหัส อำเภอ : 4104

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.153

ลองติจูด : 103.075

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.153,103.075,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/