วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แชะ – 300201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แชะ

ภาษาไทย : ต. แชะ  อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

English : Chae ,Khon Buri, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300201

รหัส อำเภอ : 3002

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.569

ลองติจูด : 102.278

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.569,102.278,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/