วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แจ้ห่ม – 520601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แจ้ห่ม

ภาษาไทย : ต. แจ้ห่ม  อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง

English : Chae Hom ,Chae Hom, Lampang

รหัส ตำบล : 520601

รหัส อำเภอ : 5206

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.700

ลองติจูด : 99.616

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.700,99.616,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/