วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แจ่มหลวง – 502503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แจ่มหลวง

ภาษาไทย : ต. แจ่มหลวง  อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่

English : แจ่มหลวง ,Kanlayaniwatthana, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 502503

รหัส อำเภอ : 5025

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.011

ลองติจูด : 98.218

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.011,98.218,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/