วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แจระแม – 340109

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แจระแม

ภาษาไทย : ต. แจระแม  อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี

English : Chaeramae ,Mueang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340109

รหัส อำเภอ : 3401

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.251

ลองติจูด : 104.802

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.251,104.802,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/