วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แจนแวน – 321502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แจนแวน

ภาษาไทย : ต. แจนแวน  อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์

English : Chaen Waen ,Si Narong, Surin

รหัส ตำบล : 321502

รหัส อำเภอ : 3215

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.797

ลองติจูด : 103.922

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.797,103.922,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/