วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แงง – 550502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แงง

ภาษาไทย : ต. แงง  อ. ปัว จ. น่าน

English : Ngaeng ,Pua, Nan

รหัส ตำบล : 550502

รหัส อำเภอ : 5505

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.197

ลองติจูด : 100.849

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.197,100.849,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/