วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แคน – 440907

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แคน

ภาษาไทย : ต. แคน  อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม

English : Khaen ,Wapi Pathum, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440907

รหัส อำเภอ : 4409

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.875

ลองติจูด : 103.244

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.875,103.244,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/