วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แคน – 320805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แคน

ภาษาไทย : ต. แคน  อ. สนม จ. สุรินทร์

English : Khaen ,Sanom, Surin

รหัส ตำบล : 320805

รหัส อำเภอ : 3208

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.170

ลองติจูด : 103.828

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.170,103.828,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/