วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แคนเหนือ – 401010

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แคนเหนือ

ภาษาไทย : ต. แคนเหนือ  อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

English : Khaen Nuea ,Ban Phai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401010

รหัส อำเภอ : 4010

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.990

ลองติจูด : 102.771

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.990,102.771,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/