วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แคนน้อย – 350412

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แคนน้อย

ภาษาไทย : ต. แคนน้อย  อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร

English : Khaen Noi ,Kham Khuean Kaeo, Yasothon

รหัส ตำบล : 350412

รหัส อำเภอ : 3504

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.594

ลองติจูด : 104.347

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.594,104.347,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/