วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แคนดง – 312201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แคนดง

ภาษาไทย : ต. แคนดง  อ. แคนดง จ. บุรีรัมย์

English : Khaen Dong ,Khaen Dong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312201

รหัส อำเภอ : 3122

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.317

ลองติจูด : 103.123

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.317,103.123,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/