วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แข้ – 331015

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แข้

ภาษาไทย : ต. แข้  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Khae ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331015

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.067

ลองติจูด : 104.176

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.067,104.176,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/