วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แขม – 331006

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แขม

ภาษาไทย : ต. แขม  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Khaem ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331006

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.198

ลองติจูด : 104.140

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.198,104.140,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/