วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แก้ง – 340712

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แก้ง

ภาษาไทย : ต. แก้ง  อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Kaeng ,Det Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340712

รหัส อำเภอ : 3407

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.695

ลองติจูด : 105.014

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.695,105.014,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/