วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แก้งเหนือ – 340510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แก้งเหนือ

ภาษาไทย : ต. แก้งเหนือ  อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี

English : Kaeng Nuea ,Khemarat, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340510

รหัส อำเภอ : 3405

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.932

ลองติจูด : 105.128

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.932,105.128,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/