วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แก้งสนามนาง – 302301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แก้งสนามนาง

ภาษาไทย : ต. แก้งสนามนาง  อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา

English : Kaeng Sanam Nang ,Kaeng Sanam Nang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302301

รหัส อำเภอ : 3023

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.727

ลองติจูด : 102.277

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.727,102.277,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/