วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แก้งกอก – 340202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แก้งกอก

ภาษาไทย : ต. แก้งกอก  อ. ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี

English : Kaeng Kok ,Si Mueang Mai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340202

รหัส อำเภอ : 3402

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.478

ลองติจูด : 105.237

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.478,105.237,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/