วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แก่งเค็ง – 341203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แก่งเค็ง

ภาษาไทย : ต. แก่งเค็ง  อ. กุดข้าวปุ้น จ. อุบลราชธานี

English : Kaeng Kheng ,Kut Khaopun, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341203

รหัส อำเภอ : 3412

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.776

ลองติจูด : 105.101

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.776,105.101,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/