วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แก่งหางแมว – 220801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แก่งหางแมว

ภาษาไทย : ต. แก่งหางแมว  อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี

English : Kaeng Hang Maeo ,Kaeng Hang Maeo, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220801

รหัส อำเภอ : 2208

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.982

ลองติจูด : 101.929

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.982,101.929,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/