วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แก่งศรีภูมิ – 421106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แก่งศรีภูมิ

ภาษาไทย : ต. แก่งศรีภูมิ  อ. ภูหลวง จ. เลย

English : Kaeng Si Phum ,Phu Luang, Loei

รหัส ตำบล : 421106

รหัส อำเภอ : 4211

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.049

ลองติจูด : 101.678

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.049,101.678,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/