วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แก่งดินสอ – 250305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แก่งดินสอ

ภาษาไทย : ต. แก่งดินสอ  อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

English : Kaeng Dinso ,Na Di, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250305

รหัส อำเภอ : 2503

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 14.095

ลองติจูด : 101.984

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.095,101.984,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/