วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เอราวัณ – 421301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เอราวัณ

ภาษาไทย : ต. เอราวัณ  อ. เอราวัณ จ. เลย

English : Erawan ,Erawan, Loei

รหัส ตำบล : 421301

รหัส อำเภอ : 4213

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.373

ลองติจูด : 101.892

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.373,101.892,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/