วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เหล่า – 440309

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เหล่า

ภาษาไทย : ต. เหล่า  อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Lao ,Kosum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440309

รหัส อำเภอ : 4403

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.180

ลองติจูด : 103.068

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.180,103.068,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/