วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เหล่าไฮ – 350411

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เหล่าไฮ

ภาษาไทย : ต. เหล่าไฮ  อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร

English : Lao Hai ,Kham Khuean Kaeo, Yasothon

รหัส ตำบล : 350411

รหัส อำเภอ : 3504

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.724

ลองติจูด : 104.382

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.724,104.382,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/