วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เหล่าเสือโก้ก – 343101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เหล่าเสือโก้ก

ภาษาไทย : ต. เหล่าเสือโก้ก  อ. เหล่าเสือโก้ก จ. อุบลราชธานี

English : Lao Suea Kok ,Lao Suea Kok, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 343101

รหัส อำเภอ : 3431

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.432

ลองติจูด : 104.918

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.432,104.918,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/