วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เหล่าอ้อย – 460403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เหล่าอ้อย

ภาษาไทย : ต. เหล่าอ้อย  อ. ร่องคำ จ. กาฬสินธุ์

English : Lao Oi ,Rong Kham, Kalasin

รหัส ตำบล : 460403

รหัส อำเภอ : 4604

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.254

ลองติจูด : 103.708

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.254,103.708,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/