วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เหล่าบก – 341402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เหล่าบก

ภาษาไทย : ต. เหล่าบก  อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

English : Lao Bok ,Muang Sam Sip, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341402

รหัส อำเภอ : 3414

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.657

ลองติจูด : 104.667

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.657,104.667,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/