วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เหล่าน้อย – 451013

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เหล่าน้อย

ภาษาไทย : ต. เหล่าน้อย  อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด

English : Lao Noi ,Selaphum, Roi Et

รหัส ตำบล : 451013

รหัส อำเภอ : 4510

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.095

ลองติจูด : 104.060

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.095,104.060,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/