วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เหล่าทอง – 380307

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เหล่าทอง

ภาษาไทย : ต. เหล่าทอง  อ. โซ่พิสัย จ. บึงกาฬ

English : ,So Phisai, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380307

รหัส อำเภอ : 3803

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.144

ลองติจูด : 103.442

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.144,103.442,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/