วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เหล่ากอหก – 420605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เหล่ากอหก

ภาษาไทย : ต. เหล่ากอหก  อ. นาแห้ว จ. เลย

English : Lao Ko Hok ,Na Haeo, Loei

รหัส ตำบล : 420605

รหัส อำเภอ : 4206

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.485

ลองติจูด : 100.864

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.485,100.864,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/