วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เหล่ากวาง – 331305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เหล่ากวาง

ภาษาไทย : ต. เหล่ากวาง  อ. โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ

English : Lao Kwang ,Non Khun, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331305

รหัส อำเภอ : 3313

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.880

ลองติจูด : 104.638

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.880,104.638,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/