วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เหมือง – 200113

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เหมือง

ภาษาไทย : ต. เหมือง  อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

English : Mueang ,Mueang Chon Buri, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200113

รหัส อำเภอ : 2001

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.263

ลองติจูด : 100.959

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.263,100.959,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/