วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เหมืองจี้ – 510109

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เหมืองจี้

ภาษาไทย : ต. เหมืองจี้  อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน

English : Mueang Chi ,Mueang Lamphun, Lamphun

รหัส ตำบล : 510109

รหัส อำเภอ : 5101

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.468

ลองติจูด : 98.971

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.468,98.971,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/