วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เหนือเมือง – 450103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เหนือเมือง

ภาษาไทย : ต. เหนือเมือง  อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด

English : Nuea Mueang ,Mueang Roi Et, Roi Et

รหัส ตำบล : 450103

รหัส อำเภอ : 4501

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.079

ลองติจูด : 103.652

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.079,103.652,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/