วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เสืองข้าว – 331405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เสืองข้าว

ภาษาไทย : ต. เสืองข้าว  อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ

English : Sueang Khao ,Si Rattana, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331405

รหัส อำเภอ : 3314

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.813

ลองติจูด : 104.555

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.813,104.555,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/