วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เสียว – 332102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เสียว

ภาษาไทย : ต. เสียว  อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ

English : Siao ,Pho Si Suwan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 332102

รหัส อำเภอ : 3321

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.251

ลองติจูด : 104.043

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.251,104.043,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/