วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เสียว – 331901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เสียว

ภาษาไทย : ต. เสียว  อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Siao ,Benchalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331901

รหัส อำเภอ : 3319

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.799

ลองติจูด : 104.668

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.799,104.668,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/