วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เสิงสาง – 300301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เสิงสาง

ภาษาไทย : ต. เสิงสาง  อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา

English : Soeng Sang ,Soeng Sang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300301

รหัส อำเภอ : 3003

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.426

ลองติจูด : 102.429

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.426,102.429,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/