วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เสาไห้ – 191001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เสาไห้

ภาษาไทย : ต. เสาไห้  อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

English : Sao Hai ,Sao Hai, Saraburi

รหัส ตำบล : 191001

รหัส อำเภอ : 1910

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.538

ลองติจูด : 100.850

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.538,100.850,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/