วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เสาเล้า – 461205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เสาเล้า

ภาษาไทย : ต. เสาเล้า  อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์

English : Sao Lao ,Nong Kung Si, Kalasin

รหัส ตำบล : 461205

รหัส อำเภอ : 4612

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.651

ลองติจูด : 103.392

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.651,103.392,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/