วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เสาเดียว – 311405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เสาเดียว

ภาษาไทย : ต. เสาเดียว  อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์

English : Sao Diao ,Nong Hong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311405

รหัส อำเภอ : 3114

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.911

ลองติจูด : 102.609

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.911,102.609,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/